Despre noi

Școala românească din Eindhoven este o școală de weekend susținută de un grup de părinți și profesori locuind în zona Eindhoven, Olanda. Școala se adresează în principal copiilor români care locuiesc in Olanda, oferindu-le posibilitatea de a păstra contactul cu limba și cultura românească prin intermediul activităților susținute. În măsura posibilităților, școala oferă activități și altor copii, care au astfel posibilitatea să afle mai multe despre cultura românească.

Cursul de limba română oferă copiilor posibilitatea de a învăța bazele limbii române intr-un mod plăcut dar și instructiv. In cadrul cursului, copiii lucrează diferenţiat pe două grupe de vârstă. Copiii lucrează din manuale româneşti oferite prin bunăvoinţa Departamentului pentru românii de pretutindeni din cadrul Ministerului de Externe al României.

Orele de istorie și civilizație sunt menite deopotrivă cunoașterii istoriei, culturii și civilizației românești cât și păstrării identității culturale românești în contextul pluriform al societății olandeze. Orele se adresează în general copiilor mai mari care vorbesc deja românește, studiul limbii române fiind făcut după modelul Content and Language Integrated Learning (CLIL), ca parte a învățării subiectelor non-lingvistice. În decursul anului școlar sesiunile abordează teme importante din istoria României în combinație cu teme de cultură, etnografie și civilizație românească.

La fel de importantă pentru păstrarea identității culturale este cunoașterea tradițiilor românești, posibilitate oferită în cadrul orelor de atelier. Vopsirea ouălor roșii, pictura pe sticlă, confecționarea stelei de Crăciun pentru mersul la colindat, confecționarea de mărtișoare sau olăritul sunt activități artistice - desfășurate fiecare în preajma unor evenimente importante ale anului (Paști, Sf. Ilie, Crăciun, 1 Martie, etc.) prin care copiii capătă o cunoaștere concretă a tradițiilor românești și a semnificațiilor lor. În același timp, orele de atelier le oferă posibilitatea de a experimenta cu diferite materiale (vopsea, ceară, sticlă, lut) și tehnici tradiționale, antrenându-și deopotrivă îndemânarea și creativitatea și nu în ultimul rând având posibilitatea de a vorbi românește și de a găsi în lucrul cu ceilalți copii inspirație și prietenie.

Fiecare dintre aceste activități sunt oferite voluntar de profesori specializați având fiecare pregătire în disciplina respectivă: d-na Lucreţia Manolache (învăţătoare de gradul I), d-na Sorinela Ciobîcă (M.A.& M.E.), Vlad și Mateia Niculescu precum și meșteri populari din România.

Over ons

De roemeense school in Eindhoven werd opgericht als weekendschool door een groep ouders uit de omgeving van Eindhoven. Zij richt zich op roemeense kinderen die in Nederland opgroeien, zodat ze in contact blijven met de roemeense taal en cultuur.

De lessen concentreren zich op kennis van de roemeense taal, geschiedenis, cultuur en beschaving en op het bewaren van de roemeense culturele identiteit in de context van de pluriforme nederlandse samenleving. Tijdens het schooljaar komen, naast de geschiedenis van Roemenië, onderwerpen als culturele vorming, etnografie en roemeense beschaving aan bod.

Net zo belangrijk voor het behoud van de culturele identiteit is kennis van roemeense tradities, waaraan in de handvaardigheidsles aandacht wordt besteed. De activiteiten in deze les zijn gekoppeld aan belangrijke gebeurtenissen door het jaar heen (Kerstmis, Pasen, feestdagen van belangrijke heiligen, het begin van de lente) en geven de kinderen praktische kennis van roemeense tradities en hun betekenis. Voorbeelden zijn het beschilderen van (paas)eieren, het schilderen van iconen op glas, het maken van kerststerren, lentegiften (Martisoare) en aardewerk. Bovendien experimenteren de kinderen tijdens deze lessen met verschillende materialen (verf, glas, klei) en de bijbehorende traditionele technieken, zodat ze ook hun vaardigheid en creativiteit trainen en, niet in de laatste plaats, hun roemeens, gestimuleerd door hun vriendschappelijk samenwerken met andere kinderen.

De lessen worden geheel verzorgd door vrijwilligers, zowel ouders als vakleerkrachten: mevrouw Lucreția Manolache (leraar), mevrouw Sorinela Ciobîcă (MA en ME), mevrouw Mateia Niculescu en ook ambachtslieden uit Roemenie.About us

The Romanian school in Eindhoven is a weekend school project, sustained by a group of parents and teachers from the area of Eindhoven, The Netherlands. It is addressed to Romanian children who grow up in the Netherlands, so they can remain in contact with the Romanian language and culture. Depending on the possibilities, the school is open to other children too, who can learn in this way more about the Romanian culture.

The lessons of Romanian language offer the children the possibility to learn the basics of grammar and vocabulary in a pleasant but instructive way. The children work in two age groups. They use books offered by the Romanian Ministry of Foreign Affairs through the Department for Romanians abroad.

The lessons of Romanian history are both contributing to knowledge of Romanian history and culture as well as to the preservation of the Romanian cultural identity in the context of a pluralistic Dutch society. The lessons are generally intended for bigger children who already speak a bit Romanian - language is covered in this course after the model of Content and Language Integrated Learning (CLIL), as part of non-linguistic subjects. Throughout the school year, the sessions approach subjects from the history of Romania, ethnography and Romanian civilization.
  
Equally important for the preservation of cultural identity is knowledge of Romanian traditions, which receive attention in workshop sessions. These activities are linked to important events throughout the year (Christmas, Easter, major holidays, the beginning of spring) and give the children practical knowledge of Romanian traditions and their meanings. Examples are painting Easter eggs, painting on glass, making spring gifts (Martisoare) and pottery. Moreover, during these lessons children experiment with different materials (paint, glass, wax, clay) and associated traditional techniques. In this way they also train their skill and creativity and, not least, their Romanian language, encouraged by their friendly cooperation with other children.  

The lessons are completely maintained by volunteers, parents and subject teachers alike: Mrs. Lucreția Manolache (teacher gr. I), Mrs. Sorinela Ciobîcă (MA and ME), Mrs. Mateia Niculescu and artisans from Romania as guests.